Търсене

петък, 24 януари 2014 г.

«Лучия, Джовани и Сесилия»


«Лучия, Джовани и Сесилия»
« Lucia, Giovanni & Cecilia »

идея и хореография Галина Борисова
сценография и костюми Адриана Андреева
музикалнa партитура Галина Борисова
танцьори: Деница Дикова, Ирена Цветанова, Искрен Петков

премиера: 21 Февруари (петък) 2014г. 
отново на:  12 Март (сряда) 2014 г.
2 Април (сряда) 2014 г.

Представлението се осъщестява с финансовата подкрепа на Министерство на културата, 
в партньорство с Център за култура и дебат «Червената къща»


«Лучия, Джовани и Сесилия» e произведение от различни съставни части с обща дисхрония, което притежава висока ефективна основа. Възможно е да последват погрешни заключения, тъй като в драматургията липсва обоснована информация. Mного държим на външното проявление на характерите. Всички ние бяхме вдъхновени от внезапното композиране, несполучливото пеене,  оперните либретa и едни фенерчета.

 резервации на: http://www.redhouse-sofia.org/Event.aspx?id=10786

21 February (Thursday) 2014, 8.00 p.m. - premiere Red hall /Center for culture and debate Red House, Sofia
Lucia, Giovanni, Ceciliadance chamber opera
Idea and choreography: Galina Borisova; Stage design and costumes: Adriana Andreeva; Musical score: Galina Borisova; Dancers: Denitsa Dikova, Irena Tsvetanova, Iskren Petkov


"Lucia, Giovanni, Cecilia” is a work composed of various components of general dischronia which has a highly effective basis. It is possible that wrong conclusions may emerge because the project lacks sound information. We care a lot about the external manifestation of characters. We were all inspired by the instant composing, the inefficient singing and the opera librettos. 


The project is realized with the financial support of the Ministry of Culture

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар